reede, 15. aprill 2016

         Vapratelt
         Uuendusliku
         Noortepärase
         Kooli    meeskonna liikmed  pidasid oma järjekordset arutluskoosolekut
Jüri ja Kristin andsid tagasiside sepitsuseminari emotsioonidest
Kaja tegi kokkuvõtte klasside mõttetahvlitest, millele lisanduvad õpilaste plakatid
Toimus ajurünnak VUNK kooli visiooni leidmiseks, millised on eesmärgid ja oodatavad tulemused. Kõik tiimi liikmed said kodutöö.MÕTTEID MÕTTETAHVLILT
=  Mida võiks kool muuta, et saaksime rohkem liikuda, mängida ja oleks erinevaid võimalusi aktiivseks tegevuseks?

Teha mängude vahetund, I kooliastmele vahetunnis mänge teha
Võiks olla mängunurgad + vahendid, vahetunnis hüppenöörid, hüppepallid (4)
Mänguväljakule vahendeid juurde, batuut
Õue või koolimajja liikumiseks labürint
Õue rattarada vigursõiduks
Õuele takistusrada või seiklusrada
Mängutuba, kus saab ka ronida (köied, redelid, torud)
Tasakaalutuba, kus on palju erinevaid vahendeid tasakaalu hoidmiseks
Klasside ukseauku nöörid, et klassi minnes ja välja tulles peab neist üle hüppama (tõstetakse nööri kõrgemale
Takistusrajad koolimajas
Koridori põrandale keksukastid
DISKOTUBA õpetajatele
Tunnid õues (8)
Vahetunnid õues (2)
Rohkem õppekäike ja ekskursioone
Liikumine tundides (4)
Rühmatööd tunnis
Esimene vahetund 5 min, teine 15 min
Pikemad vahetunnis ja sisukamaks (7)
Vahetunnis võimlemine või tantsimine (4)
Liikumismängud või võistlused vahetunnis (5)
Võimla vahetunnis avatud (5)
Jõusaal vahetundides avatud
Aulas organiseeritud liikumine vahetundide ajal
Sportlike mängude ja ürituste päevad 8, aktiivsuspäevade korraldamine
Klassiuksed vahetundide ajal lukku
Kehalise kasvatuse tunnis kasutada jõusaali, minna ujuma, talvel uisutada
Rohkem kehalist kasvatust ja tantsutunde, kaks tantsutundi nädalas (6)
Rohkem pinksilaudu (2)
Telefonivaba nädal igas kuus, ei mängi telefoniga (3)
Võiks saada rulade, tõukerataste ja väikeste jalgratastega sõita 
Ujula
Poksikott kooli
Koolipäev lühemaks, vähem tunde (3)
Lühemad tunnid, pikem vahetund (3)
Rohkem liikumist pakkuvaid huviringe
Pesaklasside kaotamine, kabinettidesse liikumine
Koridoris istekohtade vähendamine
Vähem kodutöid (4)
Üks muusikatund rütmikaks
Muuta korrapidamise süsteemi, mis ei võimalda vahetundides aktiivset liikumist
Motiveerida õpilasi
Teabetahvlid liikumise vajalikkusest
LAUAMÄNGE ROHKEM (koroona)

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar