esmaspäev, 24. aprill 2017

Ülekooliline matkapäev

Kõik klassid asusid teele täies koosseisus koos klassijuhatajaga. Matkamisel tuli jälgida, et klassi õpilased liiguksid koos ühtses tempos ja kõik matkajad lõpetaksid koos.
I ja II kooliastme õpilased matkasid terviserajal, kus oli palju takistusi ja praktilisi ülesandeid.
III kooliastme õpilased ja gümnaasiumi õpilased matkasid marsruudil Antsla - Kobela - Antsla. Teel oli mitmeid kontrollpunkte, kus tuli lahendada erinevaid ülesandeid. Kaasatud oli kogu koolipere. Abituriendid tegid samal ajal oma riigieksamit.