kolmapäev, 19. oktoober 2016

Juhtkonna liikmed VUNKrajal

Kaja on parajasti Pala Koolis vaatamas, kuidas neil liikumisega lood on. Liivia pildistab ja jookseb samal ajal vunkijatega kaasa.Liikuma kutsuvad hommikud

Kord nädalas on hommikul tantsimine aulas, siis rahvastepall võimlas. Iga uus nädal toob liikujaid juurde. Aitäh T.O.R.E. tüdrukutele ja õpetaja Leale.
kolmapäev, 5. oktoober 2016

Neljandate klasside koolitund täis liikumist

5. oktoobril oli 4.a ja 4.b klassil õuesõppe tund Sänna Taevarajal. Õpilased olid varem loodusõpetuse tundides õppinud planeete. Nüüd toimus õpitu kinnistamine Taevarajal. Õppurid tutvustasid paaristööna varem kätte antud ülesannet. Lisaks astronoomiateadmistele said öpilased Sänna Kultuurimõisas palju huvitavat teada paikkonna ja Leiutajate Külakooli kohta. Õpetajatest käisid Taevarajal Iri Reile ja Jüri Kiidron.

teisipäev, 4. oktoober 2016

Koolis avati siseterviserada HAUKA VUNKKooli sünnipäeval toimus HAUKA VUNKRAJA avamine. Koolipere oli kogunenud alla fuajeesse. Oodati põnevusega, mis toimuma hakkab. Direktor pidas sünnipäevakõne ja tänas terviseraja loojaid ja elluviijaid. Teele saadeti esimesed vunkijad, kelleks olid iga klassi klassivanem, meie kooli vunkmeeskonna- valla- ja kooli hoolekogu esindus.
Tänati vunkraja loojaid. Kooli tänukirja said Ly Raudsepp, Ülle Anier, Irene Undrus, Helle Vänzel, Jüri Kiidron, Urmas Kiidron, Kaja Simisker ja sihtasutuse Eesti Terviserajad juhataja Alo Lõoke. Terviseraja sünnile on kaasa aidanud Liikuma kutsuva kooli meeskond ja Tervist edendava kooli meeskond, kuhu kuulub peale täiskasvanute ka õpilasesinduse VUNK meeskonna liikmed Laura Lääts, Marko Kannimäe ja Kristin Liksman. Meie terviseraja vastu tundis huvi maakonna leht Võrumaa Teataja (http://vorumaateataja.ee/ee/60-uudised/15849-antsla-gumnaasium-avas-siseterviseraja)  ja TV3.