laupäev, 12. märts 2022

7.b muusika puhkpillid

 Õppeaine: muusika

Õpetaja: Kerli Hellamaa

Klass: 7.b

Teema: Puhkpillid

Eesmärgid:

1) õpitud teadmiste kordamine  ja kinnistamine

2) tuntumate puhkpillide kordamine

3) koostöö oskuse arendamine

Sisu: Õpilased lahendasid ristsõna. Ristsõna küsimused oli kleebitud CD plaatide peale. Õpilased pildid küsimused kooli ümbrusest üles otsima. Tunni lõpus vaadati koos vastused üle.Barokk 10.klassi muusika

 Õpetaja: Kerli Hellamaa

Klass: 10. klass

Õppeaine:  muusika

Teema: Barokk

Keskkond: avastusrada

Eesmärgid:

1)

2)

Sisu: 

Neljandike draamatund

Õppeaine: Draamaõpetus

Õpetaja: Sille Veski

4. klasside draamaõpetuse fookuses oli ohutu käitumine linnas ja looduses.

Eesmärgid:
1) Õpilane on liikuv ja avastab Antsla linna.
2) Õpilane arvestab paarilisega.
3) Õpilane analüüsib olukorda ja teab, kuidas käituda liikluses ja looduses.

Sisu: Tunni alguses meenutati, kuidas linnas liigelda. Väga oluline oli meenutada, kummale poole tuleb teed ületades enne vaadata. Seejärel kõnniti koos kahel korral üle tee.
Õpilased said paarilisega kahe peale ühe õuebingo. Asjade otsimisel oli oluline jälgida ohutut liiklemist ja märgata loodust enda ümber. Esmapilgul oli õpilastel palju küsimusi. Tundus võimatu leida talvel putukaid, käbi või sammalt. Hiljem osutus väljakutseks hoopis lennuki nägemine. Peaaegu kõik said mänguvälja täis ja mõnel jäi puudu ainult lennuk. Lõpuringis rääkisime, kus kohast õpilased asju leidsid ja mis osutus keeruliseks. Lisaks rääkisime, kuidas tuleb looduses käituda. Aruteluga jõudsime sinna, kus jagasime teadmisi, mida teha karuga kohtudes. Draamatunnile järgnes õuevahetund ja õpilased nautisid veel ilusat talveilma.