laupäev, 19. november 2022

Liikuma kutsuva kooli sügisseminar „Liikumine, õppimine ja heaolu.“

 15. ja 16. novembril toimus Tartus Liikuma kutsuva kooli sügisseminar „Liikumine, õppimine ja heaolu.“

Meie kooli VUNK tiimi liikmed juhendasid kolme töötuba.
Aktiivne ainetund. Õuesõpe inglise keele näitel.
Merle Paat ja Tiina Tirgo:
"Selles töötoas õpime inglise keelt, aga mitte klassiruumis, vaid õues liikudes. Õues õppimine sobib hästi ka vanemates kooliastmetes ja tegelikult saab õues liikudes õppida kõiki keeli. Töötoas kasutatavad meetodid sobivad ka teiste õppeainete õpetamiseks."
Vahetunni süsteemsus. Mängujuhid Elena Kannimäe ja Helena Kriibi, mängujuhtide mentor Kristina Kiidron:
"Mänguvahetunnid on õpilaste lemmikud, aga nende kestmiseks on vaja head süsteemi ja kooli tuge. Räägime sellest, kuidas mänguvahetunde luua ja kuidas neid elus hoida."
Koolijuhi roll oma tiimi toetamisel teekonnal Liikuma Kutsuvaks Kooliks. Katrin Martinfeld:
"See töötuba on koolijuhilt koolijuhile. Töötoas on võimalus vahetada kogemusi ja ideid, kuidas toetada oma tiimi ja aidata koolil kujuneda Liikuma Kutsuvaks Kooliks."

kolmapäev, 16. november 2022

Geograafia õuetund õuesõppenädalal

Õppeaine: Geograafia

Õpetaja: Paula Solvak

Klass: 9.a 

Teema: kliima
Põnev õppepäev Tõraveres

 Põnev õppepäev Tõraveres

4. klasside lõiming "Päikesesüsteem" lõppes Tõravere Observatooriumis. Õpilased omandasid palju uusi teadmisi ja kinnistasid õpitut illustreerivate õppevahendite, postrite, arvutiprogrammi ja observatooriumi teaduri Tõnis Rüütli selgituste abil. Aitäh õpetaja Ülle Anierile, kelle kirjutatud projekti RoheAntsla "viljadest" said õpilased osa.
Hüdrosfäär 5.ab klass

 

 Hüdrosfäär 5.ab klass

 

teisipäev, 15. november 2022

NÄDAL TANTSUGA

 NÄDAL TANTSUGA (Autor: Ülle Anier)

7.-10.11 oli võimalus liikumisvahetunnis käia aulas KiVa ja TORE tantsuvahetundides. Tantsuvahetunde viisid läbi erinevad klassid 5.-8.klassini.
10.11 liitus TANTSUVAHETUNDI kaks vahvat TOREvanti ja kolm KiVa noort.


pühapäev, 13. november 2022

RABAST PÕLISMETSA

 RABAST PÕLISMETSA

4. klassidel oli vahva teadmisi täis õuesõppepäev. Õpilased said uusi teadmisi loodusest, rahvapärimusest, ajaloost. Kindlasti on omaette väärtus puhtas looduskeskkonnas viibimine koos matkatarkustega. Aitäh toredatele matkajuhtidele!neljapäev, 10. november 2022

2.klass Matemaatika

 ÕUE PÄRLEID PÜÜDMA!

Klass: 2.a ja 2.b kl

Õpetajad: Ly Raudsepp ja Piia Mandli

Õppeaine: matemaatika

Sisu

Antsla Gümnaasiumi 2. klasside õpilased mängisid tänases õuesõppetunnis vana head PÄRLIKAARDIMÄNGU. Paaristööd tehes oli vaja arvutada, mõõta sipelgate teekonna pikkust, leida puuduvat arvu, otsida geomeetriliste kujundite rägastikust ringjooni ja ruute, lahendada tekstülesandeid ning nuputamisülesandeid.


kolmapäev, 9. november 2022

Füüsika ja keemia tunnid õuesõppenädalal

 Õpetaja: Marietta Lõo

Õppeained: keemia, füüsika

Klassid: 8.-12.klass

Sisu:

Õpetaja valmistas Loquizi keskkonda  ette küsimused/ülesandeid, mis tuli õpilastel lahendada. Küsimuste punktid olid Antsla linna peale laiali jagatud. Vaja oli internetiühendusega telefoni ja  GPS sisselülitamist. Õpetajal on hea reaalajas jälgida, kus tiimid asuvad. Lõpptulemused saab exceli tabelisse alla tõmmata.

Plussid loquizil:

1) ei jookse nii tihti kokku

2) mängu saab kloonida

3) küsimuste/tasks pank

4) mugav käivitamine Qr koodi abil

5) erinevad mängu võimalused tunnikontroll/maastikul etteantud punktid/ punktid iga 100 m tagant


Miinus: tasuline

Tundide sisu

8.a ja 8.b klass kordasid üle tuntumate keemiliste elementide sümbolid.

9.a lahendas füüsikas ülesandeid Ohmi seadus ja pinge  kohta.

9.b klass lahendas Loquzi abil ülesandeid neutralisatsioonireaktsiooni  teemal

10.klass ja 11.klass lahendas ülesandeid perioodiliste seoste teemal.

Ka õpetaja läbis rada.teisipäev, 8. november 2022

Kehaline kasvatus

 Õpetajad: Lea Kukk ja Kalle Samarüütel

Klassid: 4-12.klass

Teema: Olümpiaharidus

Sisu

Alates 4. klassist nii poisid kui tüdrukud läbisid Loquizi rakendusega olümpiahariduse küsimustega Antsla linnas oma teekonna.


11.kl Turundus

 KOHTUMINE HELGER KAVANTIGA

Õpetaja: Karmen Kroonmäe

Õppeaine: Turundus

Klass: 11

Mõeldes võimalustele ja mis meil olemas on- tegime 11.klassiga turunduse ühe tunni õues. Täpsemalt Antsla Laululaval koos Helger Kavandiga. Just tema oli seekord õige inimene rääkimaks meile kuidas turundada ennast, piirkonda ürituse näol. Helgeri teadmiste pagas on põhjatu ja ühe tunni jooksul saime väga palju näpunäiteid ning mõtlema panevaid olukordi. Samuti andis Helger õpilastele rohelise tule, et saavad tema poole pöörduda, kui tekib selleks vajadus. Täname!