kolmapäev, 16. veebruar 2022

Neljandikud ja viiendikud tuubitamas

Neljandikud ja viiendikud tuubitamas
16. veebruaril käisid neljandikud ja viiendikud Otepääl Winterplaces tuubitamas. Kõige alguses tutvustati ohutusreeglid liu laskmisel. Järgnes meeleolukas kelgutamine. Ilmataat igati soosis toredat päeva

Oleme kohal

Asendid sisse
Tuubi vedamine

Järjekorras olek ja ülestulek


Õpetused     
Õpetajad Sille Veski ja Tiina Tirgo  tuubimaspühapäev, 6. veebruar 2022

11. kl keemia Perioodilised seosed

Õppeaine: keemia

Klass:11.klass

Õpetaja: Marietta Lõo

Teema: Perioodilisustabeli ehitus

Eesmärgid:

1) õpitud teadmiste rakendamine erinevates ülesannetes

2) meeskonna töö oskuse arendamine

3) digitaalse kirjaoskuse arendamine

Sisu

Õpilased läbisid avastusraja keskkonda loodud raja kuldvillaku vormis. Igas punktis oli erineva sisuga küsimusi perioodilisustabeli ehituse kohta.

8.a ja 8.b Perioodilisustabel avastusraja kuldvillakus

 Õppeaine: keemia

Klass: 8.a ja 8.b

Õpetaja: Marietta Lõo

Teema: Perioodilisustabeli ehitus

Eesmärgid:

1) õpitud teadmiste rakendamine erinevates ülesannetes

2) meeskonna töö oskuse arendamine

3) digitaalse kirjaoskuse arendamine

Sisu

Õpilased läbisid avastusraja keskkonda loodud raja kuldvillaku vormis. Igas punktis oli erineva sisuga küsimusi perioodilisustabeli ehituse kohta.12 kl kuulutuste analüüs

 Klass:12

Õpetajad: Katrin Kool ja Anu  Silm

Õppeaine: Ühiskonnaõpetus, eesti keel, kirjandus ja ühiskond.

Eesmärgid: 

1) õppida analüüsima kuulutuste stendide sisu

2) õppida märkama erinevusi erinevate kuulutuste vahel

3) analüüsi oskuse ja meeskonna töö oskuse arendamine

Sisu

Õpilased jagunesid rühmadeks ning liikusid mööda Antsla linna uurides erinevaid kuulutusi. Kuulutused  kategoriseeriti ning leiti    kõige informatiivsem kuulutus. Samuti valida välja kõige esteetilisem kuulutus ning kõige halvem.                                              


Talispordinädal

 


Talispordimädal 4.-6.klass
1.veebruaril oli 4.-6. klassini talispordipäev terviserajal. Kahjuks 4. ja 5. klassid olid esindatud vähese arvuga kuna osad lapsed pidid olema isolatsioonis. Kohalolijad suusatasid 1km rajal ja kelgutasid. Toimus ka klassidevaheline kelguvõistlus. Kõigil oli tore, nauditi ilusat talvist ilma.

Esskad suusatamas

LUMEPÄEV KÜTIORUS
II grupp Kütiorus. Väga ilus ilm, abivalmis instruktorid. Tänud meie koolile, lastevanematele ja vallale, kes seda võimaldavad.


TALISPORDIPÄEV 1.-3.klass

3. veebruaril nautis ilusat talveilma 1.-3. klass. Suusatati ja kelgutati ning elati kaasa õpetajate kelguvõistlusele. Täname õpetajaid/tugiisikuid, kes abistasid.
Talve võlud

TALVE VÕLUD

Kui õuevahetunnis saab valmis liumägi, siis lusti on kûllaga... 

6.a ja 6.b ringjoon matemaatikas

 Ringjoone pikkus

Klass: 6. a ja 6.b

Õpetaja: Monica Kõivisto
Õppeaine: matemaatika
Teema: Ringjoone pikkus
Eesmärgid:
1) õpitud teadmiste kinnistamine läbi praktilise tegevuse
2) koostöö oskuste arendamine
Sisu
Õpilased otsisid õuest erinevaid asju, mis on ringjoone kujuga ning arvutasid välja ringjoone pikkuse.