esmaspäev, 31. jaanuar 2022

Tahvlid õuesõppe tundideks

 Õuesõppe tundide jaoks meil nüüd kasutada 25 valget tahvlit. Ühel pool on valge tahvel ja teisel pool ruudustik.II maailmasõda 21.01.2022

Õpetajad: Marietta Lõo ja Katrin Kool
Klass: 9.a ja 9.b
Õppeained: ajalugu ja füüsika
Aeg: 21.01.2022
Teema: II maailmasõda
Keskkond: Avastusrada läbi browseri
Eesmärgid:
1) märgata ajaloolise teema seost läbi erinevate õppeainete
2) teadmiste seostamine erinevate ülesannete lahendamisel
3) meeskonna töö oskuse arendamine
4) digitaalse kirjaoskuse arendamine
Sisu: Füüsikaõpetaja koostöös ajalooõpetaja lõi avastusraja keskkonda raja, mida õpilased kuldvillaku stiilis läbisid.


 

Inglise keel 11.kl 20.01.2022

Klass:11
Õpetaja: Merle Paat
Teema: relative clauses, clauses of purpose and result. Õpilased liiguvad mööda linna, pildistavad kohti/ehitisi ja moodustavad nende kohta lauseid vastavalt juhendile. Töö tulemuseks esitlus või video TERAs.Võrkpall

Võrkpall õpilased vs õpetajad

13. detsembril toimus põnev võrkpalli võistlus 10. klassi ja koolitöötajate võistkonna vahel. Seekord võitsid õpilased.