teisipäev, 24. oktoober 2017

Külalised VUNK seminarist meie koolis.

Merike Kull kasutajale VUNK! Liikuma kutsuv kool
Tänane päev pakkus mitmekülgset kogemusseminari Antsla gümnaasiumis. Oli mida kuulata, oli mida vaadata ja oli mida kaasa teha :).
Kõige enam pälvis meie tähelepanu kooli direktori Katrin Martinfeldi poolt tutvustatud koolikorralduslikud muutused – koolis on alates sellest õppeaastast sisse viidud paaristunnid, mis annavad võimaluse igapäevaseks 30-minutiliseks liikumisvahetunniks. Õpilastel on võimalused viibida õues igal aastaajal ja iga ilmaga ning seda naudivad eriti nooremad. Paaristundidele üleminek on toonud palju positiivset tagasisidet nii õpilastelt kui õpetajatel.
Nägime ka noorema kooliastme õuevahetundi, kus tegutsesid tõesti asjalikud ja tublid õpilastest mängujuhid (toeks huvijuht Liivia Rebane) – suur hulk lapsi oli väga hoos ja põnevil.
Õppejuhi Kaja Simiskeri poolt tutvustati iga klassi õpilaste ja ka õpetajate vungikavasid, koostöös õpilastega uuendatud siseliikumisrada (Hauka vungirada), õuevahendeid ja värskelt valminud mänguväljakuid. Klassiõpetajad Piia Mandli ja Ly Raudsepp tegid ülevaate liikuvast, aga ka sisukast lastevanemate koosolekust.
Ja seda kõike on tehtud lustiga, kogu kooliperega ja õppetegevustega tihedalt seotult
Pole mingit kahtlust, et Antsla gümnaasium on Liikuma Kutsuv Kool. Soovitame külastada! Ja täname korraldajaid väga sisuka ja aktiivse seminari eest!

esmaspäev, 16. oktoober 2017

13. oktoobril külastasid Antsla Gümnaasiumi Tartu Ülikooli Liikumislabori teadurid ja projektiga Liikuma kutsuv kool liitunud koolide esindajad. Külalised tutvusid meie kooli õpilaste liikumisvõimalustega koolipäeva jooksul. Vaadati üle ja katsetati läbi meie siseliikumisrajad ja tutvuti liikumisvõimalustega väljas, mille hulka kuulus ka mänguline õuevahetund, mida viisid läbi õpilasesinduse mängujuhid. Aitäh, Getter, Elisabeth, Kristel ja Laura. Kolmandate klasside juhatajad Ly Raudsepp ja Piia Mandli tutvustasid külalistele oma lastevanemate koosoleku kogemust, mis oli üles ehitatud liikumiselemente kasutades.
Aitäh kõigile, kes meie majas aitasid liikumisrada uuendada ja külalisi vastu võtta. Aitäh toredate liikumiskavade eest!