pühapäev, 5. detsember 2021

8.b avastusrajal õuesõppepäeval

 8.b avastusrajal õuesõppepäeval

Klass: 8.b

Õppeaine:bioloogia

Õpetaja: Marietta Lõo ja Maire Puhmas

Aeg: 04.11.2021

Eesmärgid:

1) märgata looduses esinevaid keemilisi ja füüsikalisi nähtusi

2) ilmastiku uurimine - temperatuur, õhurõhk ja õhuniiskus

3) rahatarkuse oskuse arendamine - bensiinijaama ülesanne

4) tutvumine avastusraja keskkonnaga

5) digitaalse kirjaoskuse arendamine

Sisu: Õpilastele oli loodud avastusraja keskkonda loodusainete  lõimingu põhine rada, koos 12 kontrollpunktiga kuldvillaku stiilis. Kuldvillak tähendab, et kõige rohkem saab punkte, siis kui kõige kaugem punkt valida. 

Avastusraja läbimine õuesõppepäeval 10. klass

 Avastusraja läbimine õuesõppepäeval 10. klass

Klass: 10.klass

Õppeaine: füüsika

Õpetaja: Marietta Lõo

Aeg: 04.11.2021

Vahendid: GLOBE ilmavaatlus vahendid, nutitelefonid

Eesmärgid:

1) märgata looduses esinevaid keemilisi ja füüsikalisi nähtusi

2) ilmastiku uurimine - temperatuur, õhurõhk ja õhuniiskus

3) rahatarkuse oskuse arendamine - bensiinijaama ülesanne

4) tutvumine avastusraja keskkonnaga

5) märgata ümbritsevas keskkonnas ühikute teisendustega seotuid objekte

6) digitaalse kirjaoskuse arendamine

Sisu: Õpilastele oli loodud avastusraja keskkonda loodusainete  lõimingu põhine rada, koos 12 kontrollpunktiga kuldvillaku stiilis. Kuldvillak tähendab, et kõige rohkem saab punkte, siis kui kõige kaugem punkt valida.

Avastusraja läbimine õuesõppepäeval 12.klass

Avastusraja läbimine õuesõppepäeval 12.klass

Klass: 12.klass

Õppeaine: füüsika

Õpetaja: Marietta Lõo

Aeg: 04.11.2021

Vahendid: GLOBE ilmavaatlus vahendid, nutitelefonid

Eesmärgid:

1) märgata looduses esinevaid keemilisi ja füüsikalisi nähtusi

2) ilmastiku uurimine - temperatuur, õhurõhk ja õhuniiskus

3) rahatarkuse oskuse arendamine - bensiinijaama ülesanne

4) tutvumine avastusraja keskkonnaga

5) märgata ümbritsevas keskkonnas ühikute teisendustega seotuid objekte

6) digitaalse kirjaoskuse arendamine

Sisu: Õpilastele oli loodud avastusraja keskkonda loodusainete  lõimingu põhine rada, koos 12 kontrollpunktiga kuldvillaku stiilis. Kuldvillak tähendab, et kõige rohkem saab punkte, siis kui kõige kaugem punkt valida.


laupäev, 4. detsember 2021

04.11 Õuesõppepäev 11.klass füüsika

  

Kool: Antsla Gümnaasium

Klass: 11.klass

Õppeaine: füüsika

Õpetaja: Marietta Lõo

Aeg: 04.11.2021

Vahendid: GLOBE ilmavaatlus vahendid, nutitelefonid

Eesmärgid:

1) märgata looduses esinevaid keemilisi ja füüsikalisi nähtusi

2) ilmastiku uurimine - temperatuur, õhurõhk ja õhuniiskus

3) rahatarkuse oskuse arendamine - bensiinijaama ülesanne

4) tutvumine avastusraja keskkonnaga

5) märgata ümbritsevas keskkonnas ühikute teisendustega seotuid objekte

6) digitaalse kirjaoskuse arendamine

Sisu: Õpilastele oli loodud avastusraja keskkonda loodusainete  lõimingu põhine rada, koos 12 kontrollpunktiga kuldvillaku stiilis. Kuldvillak tähendab, et kõige rohkem saab punkte, siis kui kõige kaugem punkt valida.


Avastusraja läbimine õuesõppepäeval 04.11.2021

Klass: 8.a

Õppeaine: füüsika

Õpetaja: Marietta Lõo

Aeg: 04.11.2021

Eesmärgid:

1) märgata looduses esinevaid keemilisi ja füüsikalisi nähtusi

2) ilmastiku uurimine - temperatuur, õhurõhk ja õhuniiskus

3) rahatarkuse oskuse arendamine - bensiinijaama ülesanne

4) tutvumine avastusraja keskkonnaga

5) digitaalse kirjaoskuse arendamine

Sisu: Õpilastele oli loodud avastusraja keskkonda loodusainete  lõimingu põhine rada, koos 12 kontrollpunktiga kuldvillaku stiilis. Kuldvillak tähendab, et kõige rohkem saab punkte, siis kui kõige kaugem punkt valida.
Õuesõppepäev Loodusõpetus 7.klass

  Kool: Antla Gümnaasium

Klass: 7.a ja 7.b

Õpetaja: Maire Puhmas

Õppeaine: Loodusõpetus

Teema: Puu kõrguse määramine

Eesmärgid:

1) koostöö oskuse arendamine rühmas

2) puu kõrguse määramine käepäraste vahenditega

Sisu: Õpilased määrasid puu kõrgust varju järgi
neljapäev, 2. detsember 2021