reede, 2. detsember 2022

TERVISEMINUTID

TERVISEMINUTID
Õpetajad ja teised koolitöötajad alustasid oma tööpäeva 29. novembril võimlemisega õues. Võimlemisel oli lisaväärtuseks Tanel Puura fantastiline lugu Pontust ja Pontu perenaisest..... või peremehest.

Aitäh, Tanel! 


laupäev, 19. november 2022

Liikuma kutsuva kooli sügisseminar „Liikumine, õppimine ja heaolu.“

 15. ja 16. novembril toimus Tartus Liikuma kutsuva kooli sügisseminar „Liikumine, õppimine ja heaolu.“

Meie kooli VUNK tiimi liikmed juhendasid kolme töötuba.
Aktiivne ainetund. Õuesõpe inglise keele näitel.
Merle Paat ja Tiina Tirgo:
"Selles töötoas õpime inglise keelt, aga mitte klassiruumis, vaid õues liikudes. Õues õppimine sobib hästi ka vanemates kooliastmetes ja tegelikult saab õues liikudes õppida kõiki keeli. Töötoas kasutatavad meetodid sobivad ka teiste õppeainete õpetamiseks."
Vahetunni süsteemsus. Mängujuhid Elena Kannimäe ja Helena Kriibi, mängujuhtide mentor Kristina Kiidron:
"Mänguvahetunnid on õpilaste lemmikud, aga nende kestmiseks on vaja head süsteemi ja kooli tuge. Räägime sellest, kuidas mänguvahetunde luua ja kuidas neid elus hoida."
Koolijuhi roll oma tiimi toetamisel teekonnal Liikuma Kutsuvaks Kooliks. Katrin Martinfeld:
"See töötuba on koolijuhilt koolijuhile. Töötoas on võimalus vahetada kogemusi ja ideid, kuidas toetada oma tiimi ja aidata koolil kujuneda Liikuma Kutsuvaks Kooliks."

kolmapäev, 16. november 2022

Geograafia õuetund õuesõppenädalal

Õppeaine: Geograafia

Õpetaja: Paula Solvak

Klass: 9.a 

Teema: kliima
Põnev õppepäev Tõraveres

 Põnev õppepäev Tõraveres

4. klasside lõiming "Päikesesüsteem" lõppes Tõravere Observatooriumis. Õpilased omandasid palju uusi teadmisi ja kinnistasid õpitut illustreerivate õppevahendite, postrite, arvutiprogrammi ja observatooriumi teaduri Tõnis Rüütli selgituste abil. Aitäh õpetaja Ülle Anierile, kelle kirjutatud projekti RoheAntsla "viljadest" said õpilased osa.
Hüdrosfäär 5.ab klass

 

 Hüdrosfäär 5.ab klass