reede, 8. aprill 2016

Sepitsusseminarile lähevad Kristin, Laura ja Jüri

SEPITSUSEMINAR 11.04 Tartus

Koolipere kaasamine (ürituste näitel, kuidas see õnnestus…)
Meie koolis sai kõik alguse tervisenõukogust, kelle eestvedamisel me kirjutati projektis osalemiseks motivatsioonikiri ja osaleti ideeseminaril. Kaasatud oli ka kooli juhtkond, kes toetab igasuguseid algatusi ja ettevõtmisi. Ja direktor kinnitaski veebruari lõpus lepingu. Projekti eestvedajateks on õppealajuhataja ja huvijuht, kes hakkasid tegelema koolimeeskonna kokkupanemisega ja kõik, kellel ettepanek tehti , olid ka nõus. Meie kooli VUNK tiimi kuuluvad kõik liikumisainete õpetajad , igast kooliastmest üks aineõpetaja, lisaks TORE liikumise juht, sotsiaalpedagoog ja neli õpilast, kes kuuluvad ka õpilasesindusse ja tervisenõukogusse ja muidugi lastevanemate esindaja, kes on ka hoolekogu liige.
Liitusime ka virtuaalvõrgustikuga ja hoiame ennast toimuvaga kursis. Toimetame ka FB, millega tegeleb Liivia ,mida on kooliperel võimalus jälgida läbi kooli kodulehe kaudu.
Kõigepealt alustasime projekti tutvustamisega: õpetajatele tutvustati seda veebruarikuus metoodikapäeval, kus see tekitas elevust, hakati pakkuma kohe ideid ja sooviti kohe vahetada õpetajate toolid klassis istumispallide vastu.
 Projekti tutvustati ka hoolekogule, kellele see idee väga meeldis ja nad olid nõus kaasa lööma ja aitama.
Projekti tutvustav artikkel pandi kooli kodulehele lastevanematele tutvumiseks ja avaldati ka vallalehes, et teavitada projektist ka kogukonda.
Eelseisval eelkoolilastevanemate koolituspäeval tutvustatakse projekti ka tulevastele lastevanematele.
See sõna VUNK mitmele tiimi liikmele ei meeldinud ja me mõtestasime selle nii:
Vapralt
Uuenduslik
Noortepärane
Kool
VUNk tiimi esimesel kokkusaamise märtsi algul pidasime plaani, mida ja kuidas edasi. Põhieesmärk on praegu projekti tutvustamine ja teadvustamine, ideede kogumine ning koolipere kaasamine, et kokku panna tegevuskava. Selleks on tiimil Google Drives ideetabel, mis algselt täitus üsna edukalt, kuid nüüd on kuidagi selle täitmine unarusse jäänud. Sinna on kogunenud praeguseks u 30 mõtetet. Ideede kogumiseks õpilastelt kasutasime mõttetahvlit: iga klass täidab ja saadab ideede kokkuvõtte tiimijuhile teisipäevaks. Tabelit täideti TERVISENÄDALA raames.
Sellest sügisest on meil on koridorides koroonalauad….
Juhtkond pidas aru enne projektiga liitumist, et mida ette võtta vahetundidega. Sealt mõte ja toestus koroonalauad ja lauatenniselaud. Selle ehitasid meie kooli remondimehed ja majandusjuhataja. Toimus lauatennise tutvustamispäev, mille viisid läbi sotsiaalpedagoog Jüri Kiidron  ja remondimees Urmas Kiidron

TERVISENÄDAL 4.-8. aprill
Tantsuhommikud
Vigursõidud kooliõuel
Lõimingupäev koos liikumisega
Liikumistabelid klassides ja töötajatele, kuhu iga laps märgib liikumistegevuse ja selle kestvuse tunnis
Kummikeks
Koostöö projekti meeskonnaga KOOLIRUUM 16
Projekti käigus disainiti kolmanda korruse koridor Liikuma kutsuvaks koridoriks. Koridoris on ruudulise põrand, mida saab erineval viisil liikumiseks kasutada. Seinas on kõverpeeglid, mis head tuju soosivad. Seinal on loovustahvel. Erilist tähelepanu võiks pöörata poksikottidele, kus peale treeningu saab ka endast paha tuju välja elada. Seinal on televiisor, kus on võimalik korraldada Just Dance hommikuid. Siit idee, et järgmisel õppeaastal disainivad õpilased kunstiõpetuse raames kõik koolimaja koridorid liikuvateks koridorideks.
Valla eestvedamisel on plaanis ehitada koolimaja vahetusse lähedusse mänguväljak ja kooliõuele mõned liikuma kutsuvad atraktsioonid, kus õpilased saaksid turnida jne. Selleks kaasame taas õpilasi ja vanemaid küsitluse kaudu, mis nende meelest võiks kooliõuel olla.
VUNK tiimiga kohtume igal nädalal tegevuskava koostamiseks. Tegelesime hetkeolukorra hindamisega. Kasutame VUNK kava koostamise soovitustega juhendit. Lähim eesmärk on mõttetahvlite ja ideetabeli ideede selekteerimine ja eesmärkide seadmine ning sealt edasi nende teguskavaks kokku panemine.
Võtmeisik õpetaja, et selgitada, et liikumine vahetunnis on korras ja motiveerimine, et  ka tunnid muutuksid liikuvamaks. Algust on juba tehtud. Loomisel on õpilasesinduses sporditoimkond või liikumistoimkond, ikka parima eesmärgi nimel: koolipäeva jooksul rohkem liikuda.

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar