laupäev, 19. november 2022

Liikuma kutsuva kooli sügisseminar „Liikumine, õppimine ja heaolu.“

 15. ja 16. novembril toimus Tartus Liikuma kutsuva kooli sügisseminar „Liikumine, õppimine ja heaolu.“

Meie kooli VUNK tiimi liikmed juhendasid kolme töötuba.
Aktiivne ainetund. Õuesõpe inglise keele näitel.
Merle Paat ja Tiina Tirgo:
"Selles töötoas õpime inglise keelt, aga mitte klassiruumis, vaid õues liikudes. Õues õppimine sobib hästi ka vanemates kooliastmetes ja tegelikult saab õues liikudes õppida kõiki keeli. Töötoas kasutatavad meetodid sobivad ka teiste õppeainete õpetamiseks."
Vahetunni süsteemsus. Mängujuhid Elena Kannimäe ja Helena Kriibi, mängujuhtide mentor Kristina Kiidron:
"Mänguvahetunnid on õpilaste lemmikud, aga nende kestmiseks on vaja head süsteemi ja kooli tuge. Räägime sellest, kuidas mänguvahetunde luua ja kuidas neid elus hoida."
Koolijuhi roll oma tiimi toetamisel teekonnal Liikuma Kutsuvaks Kooliks. Katrin Martinfeld:
"See töötuba on koolijuhilt koolijuhile. Töötoas on võimalus vahetada kogemusi ja ideid, kuidas toetada oma tiimi ja aidata koolil kujuneda Liikuma Kutsuvaks Kooliks."

Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar