esmaspäev, 12. märts 2018

Lõimingutund "Ajarännak" 21.02.2018

EESTI KEEL ja LOODUSÕPETUS


 1. Pealkirjasta viis pilti, mis on seotud Antslaga!
 2. Millised nimed on olnud Antsla koolil alates 1940. aastast kuni tänaseni?
 3. Kirjuta praeguse direktori nimest välja kõik täishäälikud, suluta kaashäälikud, sulghäälikud ja võõrhäälikud.
 4. Kirjanduses õppisid filmindust, kumb film esilinastus enne, kas „Viimne reliikvia“ või „Kevade“? Kus linnas esilinastus toimus?
 5. Leia stendilt üks lihtlause ja 1 liitlause. Lisa veel ka koondlause, kirjuta, kas sinu koondlause on liht- või liitlause?
 6. Leia lõik, mis algas 17.-25.sept. 1944. Eestis valitseb segadus.... Loe, mitu liht- ja mitu liitlauset on selles lõigus!
 7. Võrdle lauseid, mis räägivad meie kooli muutumist keskkooliks ja muutumist gümnaasiumiks. Kummas lauses oli rohkem öeldiseid? (kirjuta öeldised)
 8. Kirjuta lause, kus esineb vähemalt 1 nimisõna, 1 omadussõna, 1 arvsõna ja 1 asesõna!
 9. Mis on olnud Eesti külmarekord ja millal see oli?
 10. Leia meie kooli direktorite nimed ja järjesta need ametis olnud aja järgi.
 11. Eelmisel nädalavahetusel toimus Tartu suusamaraton, mis algab Otepää kõrgustikult, millal oli I Tartu suusamaraton? MATEMAATIKA

13. Millal võeti Eestis kasutusele meetermõõdustik? Nimeta vähemalt kolm, seni kasutusel olnud mõõduühikut!
14. Leia viimase rahvaloenduse järgi Eesti rahvaarv, kui palju on nendest eestlasi ja palju on muulasi? Joonesta antud andmete põhjal sektordiagramm!
15. Leia olümpiamedali võitjad, nimeta võitja nimi, millal ning kus võitis ja millisel alal medali sai! Järjesta need võidud aastate järgi kahanevas järjekorras.
16. Mõõda oma sammu pikkus, ümarda vastus detsimeetriteks. Mõõda nüüd ajatelje pikkus, kujuta see joon ringjoonena. Kui pikk oleks tekkinud ringjoone raadius? Leia ringi pindala!
17. Mitu aastat on Antslas töötanud Antsla Gümnaasium, mitu aastat töötas keskkool? Ümarda täiskümneteks!
18. Leia Eesti rahvaloenduse aastatel, millal oli see kõige suurem, millal oli väiksem, leia vahe! Vastus kirjuta kasutades omadussõna võrdlusastmeid!
19. Täida tühjad kohad Eesti hümnis!
20. Leia sobivad andmed protsentides ja joonesta sektordiagramm valitud teemal!Kommentaare ei ole:

Postita kommentaar